Todas as partes da celebração comentadas em detalhe. Preces para dar graças e para pedir a luz divina. Exemplos de vida cristã. Pérolas da sabedoria do Rei Salomão. Artigos e comentários atuais. Calcula as festas e datas móveis para qualquer dia e ano. Definição de termos usados no site.
A Missa diária para seu conforto espiritual.
GLOSS┴RIO
Agnus Dei
Altar
Clero
Coleta
ComunhŃo
Corpus Christi
Credo
Despedida
Deus
Doxologia
Evangelho
Homilia
Ite, missa est
Liturgia
Missa
OrašŃo
Papa
ProfissŃo de fÚ
Responsorial
Ritos
Salmo
Salmo Responsorial
Sanctus
Santo
 
 
SANTA MISSA EM LATIM
 
 
49tjf49edf:tb_oracoes:id_oracao
(Nota: O acento agudo, como em GrÓtia, estß aplicado somente para indicar claramente a sÝlaba t˘nica.)

Ritos Introdutˇrios

S: In n˛mine Patris, et Fýlii, et Spýritus Sancti.

A: Amen.

S: GrÓtia D˛mini nostri Jesu Christi, et cÓritas Dei, et communicÓtio Sancti Spýritus sit cum ˛mnibus vobis.

A: Et cum spiritu tuo.

Rito Penitencial

S:Fratres, agnoscÓmus peccÓta nostra, ut apti simus ad sacra mystŔria celebrÓnda.

A: Confýteor Deo omnipotŔnti et vobis, fratres, quia peccÓvi nimis cogitati˛ne, verbo, ˛pere et omissi˛ne, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beÓtam Mariam Semper Virginem omnes Angelos et Sanctos et vos fratres, orÓre pro me, ad Dominum Deum nostrum.

S: MisereÓtur nostri omnýpotens Deus et, dimýssis peccÓtis nostris, perd¨cat nos ad vitam ŠtŔrnam.

A: Amen.

Kyrie

S: Kyrie elŔison..

A: Kyrie elŔison..

S: Christe elŔison..

A: Christe elŔison..

S: Kyrie elŔison..

A: Kyrie elŔison.

Gloria

S: Gl˛ria in excŔlsis Deo

A: et in terra pax homýnibus bonŠ voluntÓtis. LaudÓmus te, benedýcimus te, adorÓmus te, glorificamus te, grÓtias Ógimus tibi propter magnam gl˛riam tuam, D˛mine Deus, Rex cŠlŔstis, Deus Pater omnýpotens. D˛mine Fili unigŔnite, Jesu Christe, D˛mine Deus, Agnus Dei, Fýlius Patris; qui tollis peccÓta mundi, miserŔre nobis; qui tollis peccÓta mundi, s¨scipe deprecati˛nem nostram; qui sedes ad dŔxteram Patris, miserŔre nobis. Quoniam tu solus sanctus Tu solus D˛minus, Tu solus Altýssimus, Jesu Christe, cum Sancto Spýritu in gl˛ria Dei Patris. Amen.

OrašŃo Coleta

S: Oremus.(oratio)

A: Amen.

Liturgia da Palavra

- Primeira Leitura

L: (depois de ler) Verbum D˛mini.

A: Deo gratias.

- Salmo Responsorial

- Segunda Leitura

L: (depois de ler) Verbum D˛mini.

A: Deo gratias.

- Alleluia

Evangelho

S: D˛minus vobýscum.

A: Et cum spiritu tuo.

S: LŔctio sancti EvangŔlii sec¨ndum N.

A: Gl˛ria tibi, Domine.

S: (depois de ler) Verbum D˛mini.

A: Laus tibi, Christe.

- Homilia

ProfissŃo de FÚ

S: Credo in unum Deum,

A: Patrem omnipotŔntem, fact˛rem cŠli et terrŠ, visibýlium ˛mnium et invisibýlium. Et in unum D˛minum Jesum Christum, Fýlium Dei unigŔnitum, et ex Patre natum ante ˛mnia sŠcula Deum de Deo, lumen de l¨mine, Deum verum de Deo vero, gŔnitum, non factum, consubstantiÓlem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos h˛mines et propter nostram sal¨tem descŔndit de cŠlis.

(todos se inclinam Ós palavras seguintes)

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Marýa Výrgine, et homo factus est.Crucifýxus etiam pro nobis sub P˛ntio PilÓto; passus et sep¨ltus est, et resurrŔxit tŔrtia die, secundum Script¨ras, et ascŔndit in cŠlum, sedet ad dŔxteram Patris. Et ýterum vent¨rus est cum gloria iudicÓre vivos et m˛rtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spýritum Sanctum, D˛minum et vivificÓntem: qui ex Patre Fili˛que procŔdit. Qui cum Patre et Fýlio simul adorÓtur et conglorificÓtur: qui loc¨tus est per prophŔtas. Et unam, sanctam, cath˛licam, et apost˛licam EcclŔsiam. Confiteor unum baptýsma in remissi˛nem peccat˛rum. Et exspŔcto resurrecti˛nem mortu˛rum, et vitam vent¨ri sŠculi.

Amen.

OrašŃo dos fiÚis

S: (Oratio initialis)

L: (Preces), Domine, deprecemur

A: Te rogamus, Audi nos Liturgia EucarÝstica PreparašŃo do Altar e dos dons

S: Benedictus es, D˛mine, Deus univŔrsi, quia de tua largitÓte accŔpimus panem, quem tibi offŔrimus, fructum terrŠ et ˛peris mÓnuum h˛minum: ex quo nobis fiet panis vitŠ.

A: Benedýctus Deus in SŠcula.

S: Benedictus es, D˛mine, Deus univŔrsi, quia de tua largitÓte accŔpimus vinum, quod tibi offŔrimus, fructum vitis et ˛peris mÓnuum h˛minum, ex quo nobis fiet potus spiritÓlis.

A: Benedýctus Deus in SŠcula.

S: OrÓte, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptÓbile fiat apud Deum Patrem omnipotŔntem.Prece EucarÝstica II A: Suscýpiat D˛minus sacrificium de mÓnibus tuis ad laudem et gl˛riam n˛minis sui, ad utilitÓtem quoque nostram toti¨s que EcclŔsiŠ suŠ sanctŠ.

OrašŃo sobre os dons

S: (Oratio)

A: Amen.

Prece EucarÝstica II

S: D˛minus vobýscum

A: Et cum spiritu tuo.

S: Sursum Corda.

A: HabŔmus ad D˛minum.

S: GrÓtias agÓmus D˛mino Deo nostro.

A: Dignum et iustum est.

Prefßcio

S: Vere dignum et iustum est, Šquum et salutÓre, nos tibi, sancte Pater, semper et ubýque grÓtias Ógere per Filium dilecti˛nis tuŠ Jesum Christum. Verbum tuum, per quod cuncta fecýsti: quem misýsti nobis Salvat˛rem et Redempt˛rem, incarnÓtum de Spýritu Sancto et ex Virgine natum. Qui voluntÓtem tuam adýmplens et p˛pulum tibi sanctum acquirens extŔndit manus cum paterŔtur, ut mortem s˛lveret et resurrecti˛nem manifestÓret. Et ýdeo cum Angelis et ˛mnibus Sanctis gl˛riam tuam prŠdicÓmus, una voce dicŔntes:

Santo

A: Sanctus, Sanctus, Sanctus, D˛minus Deus SÓbaoth. Pleni sunt cŠli et terra gl˛ria tua. HosÓnna in excŔlsis. Benedictus qui venit in n˛mine D˛mini. HosÓnna in excŔlsis.

S: Vere Sanctus es, D˛mine, fons omnis sanctitÓtis. HŠc ergo dona, quŠsumus, Spýritus tui rore sanctýfica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant D˛mini nostri, Jesu Christi. Qui cum Passi˛ni voluntÓrie traderŔtur, accŔpit panem et grÓtias Ógens fregit, dedýtque discýpulis suis, dicens:

ACC╠PITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM QUOD PRO VOBIS TRAD╚TUR. Sýmili modo, postquam cenÓtum est, accýpiens et cÓlicem, ýterum grÓtias Ógens dedit discýpulis suis, dicens.

S: Mysterium fýdei.

A:Mortem tua annuntiÓmus, D˛mine, et tuam resurrecti˛nem confitŔmur, donec vŔnias.

S: MŔmores ýgitur mortis et resurrectionis eius, tibi, D˛mine, panem vitŠ, et calicem sal¨tis offŔrimus,grÓtias agŔntes quia nos dignos habuisti astÓre coram te et tibi ministrÓre. Et s¨pplices deprecÓmur ut Corporis et SÓnguinis Christi partýcipes a Spýritu Sancto congrŔgemur in unum.

RecordÓre, D˛mine, EcclŔsiŠ tuŠ toto orbe diff¨sŠ, ut eam in caritÓte perfýciasuna cum Papa nostro N. et Epýscopo nostro N. et univŔrso clero.

MemŔnto etiam fratrum nostr˛rum, qui in spe resurrecti˛nis dormiŔrunt, omni¨mque in tua miserati˛ne defunct˛rum, et eos in lumen vultus tui admýtte. Omnium nostrum, quŠsumus, miserŔre, ut cum beÓta Dei Genetrice Virgine Maria, beÓtis Ap˛stolis et ˛mnibus Sanctis, qui tibi a sŠculo placuŔrunt, ŠtŔrnŠ vitŠ mereÓmur esse cons˛rtes, et te laudŔmus et glorificŔmus per Filium tuum Jesum Christum.

Doxologia

S: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotŔnti, in unitÓte Spýritus Sancti, omnis honor et gl˛ria per ˛mnia sŠcula sŠcul˛rum

A: Amen.

Rito da ComunhŃo

Pai Nosso

S: PrŠcŔptis salutÓribus m˛niti et divýna instituti˛ne formÓti, audŔmus dicere:

A: Pater noster, qui es in cŠlis: sanctificŔtur nomen tuum; advŔniat regnum tuum; fiat vol¨ntas tua, sicut in cŠlo, et in terra. Panem nostrum cotidiÓnum da nobis h˛die; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimýttimus debit˛ribus nostris; et ne nos ind¨cas in tentati˛nem; sed libera nos a malo.

S: Lýbera nos, quŠsumus, D˛mine, ab ˛mnibus malis, da propýtius pacem in diŔbus nostris, ut, ope miseric˛rdiŠ tuŠ adi¨ti, et a peccÓto simus semper lýberi et ab omni perturbati˛ne sec¨ri: exspectÓntes beatam spem et advŔntum Salvat˛ris nostri Jesu Christi.

A: Quia tuum est regnum, et potŔstas, et gl˛ria in sŠcula.

Rito da Paz

S: D˛mine Jesu Christe, qui dixýsti Ap˛stolis tuis: Pacem relýnquo vobis, pacem mean do vobis; ne respýcias peccata nostra, sed fidem EcclŔsiŠ tuŠ; eÓmque sec¨ndum voluntÓtem tuam pacificÓre et coadunÓre dignŔris.Qui vivis et regnas in sŠcula sŠcul˛rum.

A: Amen.

S: Pax D˛mini sit semper vobýscum.

A: Et cum spiritu tuo.

S: OffŔrte vobis pacem.

A: Agnus Dei, qui tollis peccÓta mundi; miserŔre nobis. Agnus Dei, qui tollis peccÓta mundi; miserŔre nobis.Agnus Dei, qui tollis peccÓta mundi; dona nobis pacem.

S: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccÓta mundi. BeÓti qui ad cenam Agni vocÓti sunt.

A: D˛mine, non sum dignus, ut intres Sub tectum meum, sed tantum dic Verbo, et sanabitur anima meŃ.

ComunhŃo

S: Corpus Christi.

A: Amen.

- OrašŃo apˇs a ComunhŃo

S: Oremus (diz a orašŃo)

A: Amen.

Rito de ConclusŃo

S: D˛minus vobýscum.

A: Et cum spýritu tuo.

S: Benedýcat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spýritus Sanctus.

A: Amen.

Despedida

S: Ite, missa est.

A: Deo grÓtias.